frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, CFSA, cfsa, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-publik.gif Anitas pink close up.jpg

Mere inspiration

Du kan også finde gode råd om nogle af de forskellige emner vi rådgiver om i vores temaer, øvrige artikler og pjecer - ligesom du kan få inspiration til dit frivillige arbejde i de hæfter, bøger, rapporter med mere, som vi har udgivet. Find mere inspiration under publikationer.

 
 

Vi mangler frivillige!

Er projektorganisering vejen frem?

I Center for frivilligt socialt arbejdes rådgivningen får vi jævnligt henvendelser fra foreninger, der mangler frivillige. De oplever et fald i antallet af frivillige og finder det svært at få fat på især yngre frivillige.

Nogle mener, at projektorganisering, hvor frivillige arbejder mere målrettet kan være løsningen. Kritikere peger dog på, at det måske på kort sigt kan bringe nye frivillige ind, men at de sikkert hurtigt er væk igen når "hverdagen" i foreningen melder sig med møder, administration og koordinering frivillige imellem.

Af Dorte Nørregaard Gotthardsen, konsulent, Center for frivilligt socialt arbejde.

Projektorganisering er en arbejdsform, hvor arbejdet organiseres i projekter med deltagelse af flere personer og på tværs af eventuelle tidligere opdelinger. Projektorganisering har i de seneste år været en populær organiseringsmåde i både erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner.

Når man taler om projektorganisering i en frivillig forening, tænkes der mere specifikt på at organisere foreningens arbejde sådan, at frivillige kun forpligter sig til et afgrænset, konkret projekt. Dette er et alternativ til det traditionelle forpligtende foreningsfællesskab, hvor man som frivillig skal tage ansvar for og orientere sig bredt i foreningens værdier og aktiviteter. Et eksempel kunne være, at en lokalforening finder frivillige til en oplysningskampagne på skoler eller nyt tiltag for en særlig målgruppe frem for at holde fast i, at alle skal deltage i foreningens møder og administration.

Det er især blevet fremhævet, at arbejdsformen appellerer til unge, der som "zappere" leder efter overskuelige steder at engagere sig som projektmagere.

Fordele og ulemper ved projektorganisering

Flere foreninger har gjort sig erfaringer med projektorganisering. Eksempelvis har Ungdommens Røde Kors i gennem flere år arbejdet med projektorganisering. De har oplevet, at det er nemmere at finde frivillige til at stå for et konkret projekt end til at gå ind i arbejdet i foreningen på et bredere plan. Denne organisering har betydet medlemsfremgang på trods af, at man i udgangspunktet satsede på at tiltrække frivillige uden at kræve medlemskab af dem.

Projektorganiseringen betyder også, at det som frivillig er nemt at komme ind og ud af foreningen, og at foreningen har vænnet sig til at sige "tusind tak" i stedet for "hvorfor går du?", når nogen forlader foreningen.

Selv om flere organisationer har gode erfaringer med projektorganisering, er der dog også en række udfordringer ved arbejdsformen. Spørgsmålet er, hvem der skal bygge og vedligeholde de strukturer og arbejdsgange, der er nødvendige for, at en forening kan fungere.

Med andre ord: hvem skal sidde med § 18-ansøgninger, medlemslister, overordnede aktivitetsplaner og kontakt til eksterne samarbejdspartner, hvis alle frivillige udelukkende er i gang med isolerede projekter?

Derudover kan en udbredt projektorganisering udfordre de grundlæggende værdier, idégrundlaget, målsætninger, sammenhængskraften og ikke mindst demokratiet i foreningen, da man som "projektmager" ikke indgår i de vigtige demokratiske strukturer i foreningen.

Udover at dette kan være problematisk for foreningen som enhed, kan det også overfor eksterne samarbejdspartnere og evt. støttegivere give problemer. For hvor mange frivillige og medlemmer er der egentlig og har de fulde demokratiske rettigheder i foreningen? Hvordan kan de repræsentere foreningen i forhold til omverdenen?

Hvad kan vi bruge projektorganisering til?

Selv om projektorganisering udfordrer foreningsstrukturerne og demokratiet, som vi kender det, kan der alligevel bygges bro mellem de to. Overvej om det er muligt at anvende projektorganisering, inden for de rammer I har. Kan I f.eks. tænke nogle af jeres aktiviteter som projekter, hvor frivillige kan deltage uden nødvendigvis at deltage i resten af foreningens arbejde? Kan en projektleder være forbindelsen til bestyrelsen? Dette vil være med til at sætte aktiviteterne og den sag, I arbejder for, i centrum og dermed gøre opgaven for frivillige mere overskuelig og lettilgængelig.

Overvejelserne om projektorganisering kan også være en god mulighed for jer til at diskutere de rammer, I har i foreningen. Har vi i virkeligheden en for stiv foreningskultur og for meget bureaukrati, der skræmmer interesserede frivillige væk?

Det kan her være frugtbart at tænke mere i handlingsdemokrati frem for det traditionelle medlemsdemokrati. Handlingsdemokrati er karakteriseret ved at være de aktives demokrati, hvor vejen til indflydelse er kort og beslutningskompetencen er decentraliseret. Handlingsdemokrati betyder dog, at bestyrelsen må "give slip" og acceptere, at aktiviteterne bevæger sig i forskellige retninger, og at bestyrelsen mere får en rolle som navigatører på overordnet plan.

Det er en god idé at tage debatten om projektorganisering og handlingsdemokrati i bestyrelsen og blandt medlemmerne. Brug evt. debatoplæggene og spørgsmålene i bogen: "Fra fastholdelse til frisættelse - om at udvikle organisatoriske miljøer for frivillige", som I kan bestille fra Center for frivilligt socialt arbejde.

Læs mere her:

Kilde: Frivillig nr. 90, 2008

Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt.

blank.gif Startpakke.JPG

Bestil en gratis startpakke

Vi har samlet en række af vores pjecer i en startpakke, som vi sender gratis til nystartede grupper og foreninger, der arbejder frivilligt inden for social og sundhedsområdet.

Pakken indeholder otte pjecer om forskellige emner som f.eks. foreningsstart, bestyrelsens opgaver og ansvar, foreningsøkonomi, fundraising mv. Derudover vedlægger vi vores seneste kursuskatalog og andre uddannelsestilbud.

Bestil en startpakke.

spørgsmål.jpg

Har du et spørgsmål

Har du selv et spørgsmål om frivilligt arbejde eller foreningsarbejde, er du velkommen til at skrive til vores rådgivning.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon: 66 14 60 61. Vores rådgivningstelefon er åben mandag - torsdag fra klokken 9-15 og fredag fra 9-14.

Foreningshøjskolen.jpg

Kurser for foreningsaktive!

Arbejder du med ledelse, samarbejde, drift og udvikling af din forening? Og vil du gerne have ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget foreningsarbejde?

Så skulle du melde dig til et af de mange spændende kurser i Foreningshøjskolen.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp