frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, CFSA, cfsa, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-publik.gif Anitas pink close up.jpg

Mere inspiration

Du kan også finde gode råd om nogle af de forskellige emner vi rådgiver om i vores temaer, øvrige artikler og pjecer - ligesom du kan få inspiration til dit frivillige arbejde i de hæfter, bøger, rapporter med mere, som vi har udgivet. Find mere inspiration under publikationer.

 
 

Netbank – en mulighed for foreninger?

Af Lea Holst Spenceley, rådgiver og konsulent på Center for frivilligt socialt arbejde

I dag er der mange, der foretrækker at betale deres regninger og styre økonomien over nettet. Her kan man hurtigt få et overblik over, hvordan det står til med finanserne, og man slipper for bankernes lange køer og korte åbningstider.

Spørgsmål

En forening, som ringede til Center for Frivilligt Socialt arbejde, ønskede også at administrere sin økonomi over netbank. Foreningen blev tegnet af kassereren og formanden i bestyrelsen i fællesskab, dvs. det var disse to, der i fællesskab havde ret til at indgå juridisk bindende aftaler på foreningens vegne, herunder oprette konti mv. De havde tidligere haft dårlige erfaringer med at overlade de løbende økonomiske forhold til kun én person, og ønskede derfor ikke at give fuldmagt alene til kassereren eller bestyrelsesformanden.

Spørgsmålet foreningen stillede var, om det er muligt at benytte netbank, når tegningsretten er fordelt på flere medlemmer i fællesskab i en bestyrelse?

Svar

Ja, det er det.

I udgangspunktet er det muligt at sætte kontoen op således, at transaktioner kræver godkendelse fra flere personer, før de gennemføres. Der er dog forskel på, hvordan bankerne administrerer deres tilbud om netbank. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at kontakte flere banker, før man beslutter sig for en bestemt løsning. Nogle banker vil ikke kunne tilbyde en sådan løsning, som foreningen ovenfor ønskede, mens andre gerne vil – dog muligvis med et loft over, hvor mange personer, der skal godkende transaktionerne. I nogle banker vil det også være muligt at arrangere det sådan, at de bestyrelsesmedlemmer, der ikke tegner foreningen alligevel kan logge ind og følge bevægelserne på foreningens konti.

Ansvaret er hele bestyrelsens

Uanset hvordan man arrangerer sig i forhold til foreningens økonomi, skal man huske, at alle bestyrelsesmedlemmer, er ansvarlige for foreningens drift. Selvom man ikke tegner foreningen udadtil, har man altså som bestyrelsesmedlem ret og pligt til at holde sig underrettet om foreningens økonomi og andre væsentlige forhold.

At den daglige administration af økonomien er uddelegeret til en anden – typisk en kasserer – er altså ikke ensbetydende med, at den øvrige bestyrelse kan læne sig tilbage og glemme alt om økonomi. Ligeledes kan kassereren ikke afvise at underrette bestyrelsen om foreningens økonomi under henvisning til at bestyrelsens har uddelegeret opgaven med at administrere finanserne.

Det er altså på den ene side væsentligt at være opmærksom på, at den måde foreningens økonomi forvaltes på, er hensigtsmæssig i forhold til at undgå misbrug, men samtidig at man ikke opstiller så omstændelige retningslinier, at den daglige drift besværes unødigt.

Center for frivilligt socialt arbejde har udgivet to rådgivningspjecer

I dem kan du hente mere information og inspiration til, hvordan I kan indrette jer i bestyrelsen. Du kan downloade pjecerne her på hjemmesiden eller kontakte os og bede om at få dem sendt med posten.

Kilde: Frivillig, nr. 83, 2007.

Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt.

blank.gif Startpakke.JPG

Bestil en gratis startpakke

Vi har samlet en række af vores pjecer i en startpakke, som vi sender gratis til nystartede grupper og foreninger, der arbejder frivilligt inden for social og sundhedsområdet.

Pakken indeholder otte pjecer om forskellige emner som f.eks. foreningsstart, bestyrelsens opgaver og ansvar, foreningsøkonomi, fundraising mv. Derudover vedlægger vi vores seneste kursuskatalog og andre uddannelsestilbud.

Bestil en startpakke.

spørgsmål.jpg

Har du et spørgsmål

Har du selv et spørgsmål om frivilligt arbejde eller foreningsarbejde, er du velkommen til at skrive til vores rådgivning.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon: 66 14 60 61. Vores rådgivningstelefon er åben mandag - torsdag fra klokken 9-15 og fredag fra 9-14.

Foreningshøjskolen.jpg

Kurser for foreningsaktive!

Arbejder du med ledelse, samarbejde, drift og udvikling af din forening? Og vil du gerne have ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget foreningsarbejde?

Så skulle du melde dig til et af de mange spændende kurser i Foreningshøjskolen.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp