frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, CFSA, cfsa, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-publik.gif Anitas pink close up.jpg

Mere inspiration

Du kan også finde gode råd om nogle af de forskellige emner vi rådgiver om i vores temaer, øvrige artikler og pjecer - ligesom du kan få inspiration til dit frivillige arbejde i de hæfter, bøger, rapporter med mere, som vi har udgivet. Find mere inspiration under publikationer.

 
 

Momsregler for foreninger

I vores forening har vi diskuteret, om vi egentligt burde betale moms af de varer vi sælger i foreningen. Det drejer sig kun om små beløb for f.eks. salg af te og kaffe i vores onsdagscafé. Hvordan er reglerne omkring moms for frivillige sociale foreninger? Skal man som forening betale moms for salg af f.eks. kaffe? Skal vi momsregistreres selv om vi bare er en lille forening?

Af Dorte N. Gotthardsen, konsulent ved Center for frivilligt socialt arbejde

Momsreglerne for velgørende og almennyttige foreninger er som udgangspunkt ret simple, men for større foreninger kan momsspørgsmålet være noget mere omfattende:

Foreninger med omsætning under 50.000 kr. om året

Foreninger er momsfritaget ved salg af ydelser og varer, hvis foreningen sælger for under 50.000 kr. årligt. Årligt betyder i denne sammenhæng ikke kalenderår, men løbende år. Dvs. at man over et stræk på 12 måneder ikke må have solgt for mere end 50.000 kr. Man skal således ikke være momsregistret for eksempelvis at sælge lidt te eller kaffe i foreningens café eller sælge T-shirts med foreningens logo. Foreninger er til gengæld ikke fritaget for moms i forbindelse med indkøb af varer.

Foreninger med omsætning over 50.000 kr. om året

Omsætter foreningen for over 50.000 kr. om året kan man fortsat vælge at være momsfritaget, hvis foreningen kan betegnes som ”velgørende eller almennyttig”. Det betyder i praksis, at foreningen skal have et vedtægtsbestemt formål af velgørende eller almennyttig karakter og at salg af varer og ydelser sker i forbindelse med aktiviteter, der ligger inden for foreningens formål. Det betyder, at salg i forbindelse med foreningens daglige arbejde og aktiviteter f.eks. salg af merchandise, mad, kurser til foreningens medlemmer og brugere ikke er pålagt moms. Samtidigt skal hele overskuddet bruges til velgørende eller almennyttige formål og der skal føres et regnskab, der kan dokumentere dette. Det velgørende eller almennyttige formål kan sagtens være foreningens eget, og man skal derfor ikke give overskud videre til andre.

Endeligt må momsfritagelsen ikke fremkalde konkurrencefordrejning – dvs. foreningen må ikke sælge en vare væsentligt billigere, end den ville kunne sælges hos en privat udbyder. Normalt er der ikke tale om konkurrencefordrejning, når en forening sælger varer og ydelser som en service for medlemmerne og ikke bruger momsfritagelsen til at nedsætte priserne.

Hvis foreningen opfylder disse regler kan den vælge at være momsfritaget og behøver ikke at ansøge SKAT om fritagelsen. Dette gælder dog kun moms for salg af varer og heller ikke foreninger med omsætning for over 50.000 kr. om året er fritaget for købsmoms.

Salg af forretningsmæssig karakter

Vær opmærksom på, at hvis foreningen sælger varer og ydelser af forretningsmæssig karakter skal den momsregistreres og betale moms på lige fod med private virksomheder. I det tilfælde vil foreningen have fordelen af momsfradrag for indkøb og omkostninger, der knytter sig til det momspligtige salg.

Ifølge Skat er varer og ydelser af forretningsmæssig karakter f.eks. en permanent butik eller café med faste åbningstider og permanent indretning. Hvis åbningstiderne svarer til foreningens aktiviteter, kunderne som hovedregel er medlemmer og salget til ikke-medlemmer er ubetydeligt, er salget ikke af forretningsmæssig karakter.

For salg af brugte genstande i f.eks. genbrugsbutikker, skal der søges om momsfritagelse hos SKAT. Her lægges der vægt på om overskuddet bruges til velgørende og almennyttige formål og om salget foregår for foreningens egen regning og risiko.

Momsregistrede foreninger

En forening kan godt være momsregisteret for eksempelvis salg af forretningsmæssig karakter og samtidigt være momsfri i forhold til foreningens faste aktiviteter. Nogle foreninger vælger at være momsregistrerede, hvilket kan give andre fordele f.eks. at kunne trække købsmoms fra på lige fod med private virksomheder.

Momsfritagelse for velgørende arrangementer

Der er mulighed for at søge om fritagelse for moms på arrangementer, der støtter velgørende eller almennyttige formål. Det kan derfor være aktuelt for en forening at søge fritagelse, hvis der afholdes et arrangement, hvor overskuddet går til velgørende eller almennyttige formål, uanset om det er foreningens eget formål eller som støtte til andre velgørende formål. Det kan f.eks. være støttekoncerter, basarer el.lign. men arrangementets indhold er ikke afgørende.

For at opnå en momsfritagelse for velgørende arrangementer skal en række betingelser være opfyldt. De nærmere regler for momsfritagelse for velgørende arrangementer fremgår af SKAT´s vejledning om fritagelse af velgørende arrangementer.

Kompensation for købsmoms 

Ikke momsregistrede velgørende foreninger kan søge om momskompensation for købsmoms. Reglerne for dette er forholdsvist komplicerede og kræver hjælp fra en revisor. Læg mærke til, at man for at få kompensation skal være godkendt efter ligningslovens §8A eller 12 (bedre kendt som godkendelsen til at kunne modtage skattefrie gaver).

Du kan læse mere om reglerne for momskompensation på SKATs hjemmeside

Kilde: www.frivillighed.dk, Center for frivilligt socialt arbejde, den 25. september 2009.

blank.gif Startpakke.JPG

Bestil en gratis startpakke

Vi har samlet en række af vores pjecer i en startpakke, som vi sender gratis til nystartede grupper og foreninger, der arbejder frivilligt inden for social og sundhedsområdet.

Pakken indeholder otte pjecer om forskellige emner som f.eks. foreningsstart, bestyrelsens opgaver og ansvar, foreningsøkonomi, fundraising mv. Derudover vedlægger vi vores seneste kursuskatalog og andre uddannelsestilbud.

Bestil en startpakke.

spørgsmål.jpg

Har du et spørgsmål

Har du selv et spørgsmål om frivilligt arbejde eller foreningsarbejde, er du velkommen til at skrive til vores rådgivning.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon: 66 14 60 61. Vores rådgivningstelefon er åben mandag - torsdag fra klokken 9-15 og fredag fra 9-14.

Foreningshøjskolen.jpg

Kurser for foreningsaktive!

Arbejder du med ledelse, samarbejde, drift og udvikling af din forening? Og vil du gerne have ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget foreningsarbejde?

Så skulle du melde dig til et af de mange spændende kurser i Foreningshøjskolen.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp