frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-publik.gif Anitas pink close up.jpg

Mere inspiration

Du kan også finde gode råd om nogle af de forskellige emner vi rådgiver om i vores temaer, øvrige artikler og pjecer - ligesom du kan få inspiration til dit frivillige arbejde i de hæfter, bøger, rapporter med mere, som vi har udgivet. Find mere inspiration under publikationer.

 
 

Medfører frivilligt arbejde på et kommunalt dagcenter fradrag i efterlønnen eller dagpengene?

Spørgsmål

Kan jeg som efterlønner være frivillig på et kommunalt dagcenter uden at risikere, at jeg bliver trukket i efterløn?

Svar

Som efterlønner eller dagpengemodtager har du frihed til at udføre en række forskellige former for frivillig indsats uden, at det medfører fradrag i din efterløn eller i dine arbejdsløshedsdagpenge.

Det er din A-kasse, der træffer konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde med hensyn til, hvilken form for frivillig indsats du må udføre, uden at det medfører fradrag. Din A-kasse har pligt til at rådgive dig og oplyse om dine muligheder for at klage over en afgørelse.

Om du bliver trukket i din efterløn eller i arbejdsløshedsdagpengene afhænger af, hvordan den frivillige indsats er organiseret. I reglerne, som beskriver, hvad du må, uden at det medfører fradrag i efterlønnen eller dagpengene, skelnes der mellem følgende forhold:

 1. Om det frivillige arbejde foregår for en frivillig organisation eller arbejdet sker eksempelvis direkte på et kommunalt dagscenter.
 2. Om det frivillige arbejde anses som en frivillig ulønnet aktivitet eller som frivilligt ulønnet arbejde.

Frivillig for en frivillig organisation eller på et kommunalt dagscenter

En forudsætning for, at din frivillige indsats ikke medfører fradrag i din efterløn eller i arbejdsløshedsdagpengene, er, at den frivillige indsats udføres i en frivillig organisation.

Det vil sige, at din frivillige indsats på for eksempel det kommunale dagcenter sker via en frivillig organisation eller forening.

Sagen er imidlertid en anden, hvis du arbejder frivilligt direkte på det kommunale dagcenter. Frivilligt arbejde i stat, amt, kommune eller institutioner herunder vil nemlig altid medføre fradrag i efterlønnen eller dagpengene.

Center for frivilligt socialt arbejde har fået en række henvendelser fra frivillige, som var usikre på, om reglerne nu har åbnet op for frivilligt arbejde på kommunale dagcentre, plejehjem etc., uden at det medfører fradrag i efterløn eller dagpenge. I "Vejledning om ændring af vejledning om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.", fra efteråret 2004, står der nemlig, at aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde også kan udføres i forbindelse med kommunalt ældrearbejde.

Vi skrev derfor til Arbejdsdirektoratet og spurgte, hvordan det skal forstås. Arbejdsdirektoratet svarede, at efter deres opfattelse, er det stadig en forudsætning, at det frivillige arbejde udføres via en frivillig organisation – selv om den konkrete indsats sker på eksempelvis et dagcenter.

Aktivitet eller Arbejde

Det har også betydning, om din frivillige indsats betragtes som en frivillig ulønnet aktivitet eller frivilligt ulønnet arbejde.

En frivillig ulønnet aktivitet er en aktivitet, som du udfører for en frivillig organisation, forening eller lignende, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Det kan være:

 • at være besøgsven
 • almindelige forefaldende aktiviteter i sociale cafeer og væresteder
 • ekspedition i genbrugsbutikker under fx Dansk Røde Kors

Sådanne aktiviteter vil ikke medføre fradrag i din efterløn eller i dine dagpenge uanset, hvor mange timer, du arbejder om ugen.

Frivilligt, ulønnet arbejde er arbejde, du udfører for en frivillig organisation, forening eller lignende, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Det kan være:

 • rådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse
 • hvis du arbejder frivilligt som jurist i en retshjælp

Sådanne former for frivilligt arbejde kan du sædvanligvis udføre i op til fire timer pr. uge, uden at det medfører fradrag i din efterløn eller i dagpengene. De fire timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Hvis du arbejder mere, vil det medføre fradrag i din efterløn eller dagpenge.

Hvis du udfører frivilligt ulønnet arbejde, som er omfattet af reglen om max. 4 timer om ugen, skal du oplyse din A-kasse om arbejdets art, og hvilken organisation, forening eller lignende, du udfører arbejdet for.

Spørg din A-kasse, hvis du er i tvivl – og få svaret på skrift

Det er altid din A-kasse, der træffer den konkrete afgørelse. Det er også din A-kasse, du skal spørge, hvis du er i tvivl.

Vi har kendskab til, at frivillige ved forespørgsel hos deres A-kasse har fået oplyst, at de ikke vil blive trukket i efterlønnen eller i dagpengene ved en frivillig indsats direkte på et kommunalt dagcenter.

I de tilfælde vil vi kraftigt opfordre den frivillige til at få A-kassens afgørelse på skrift, så der ikke på et senere tidspunkt kan opstå tvivl om den afgørelse, A-kassen har truffet.

På den måde kan du sikre, at du ikke efterfølgende kommer i klemme og risikerer at blive trukket i efterløn eller dagpenge med tilbagevirkende kraft.

Du kan læse mere om reglerne i:

 • pjecen Frivillig på arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv., nr. 1105 af 17/11/2004
 • Vejledning om ændring af vejledning om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. VEJ nr. 105 af 17/11/2004 (Gældende)
 • Vejledning om klage over a-kassernes afgørelser, nr. 79 af 01/09/2004 (Gældende)
 • Bekendtgørelse om fleksibel efterløn, nr. 872 af 20/08/2004 (Gældende)

Du kan finde vejledninger og bekendtgørelser på Retsinformation

Kilde: Frivillig, nr. 77, december 2005.

Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt.

blank.gif Startpakke.JPG

Bestil en gratis startpakke

Vi har samlet en række af vores pjecer i en startpakke, som vi sender gratis til nystartede grupper og foreninger, der arbejder frivilligt inden for social og sundhedsområdet.

Pakken indeholder otte pjecer om forskellige emner som f.eks. foreningsstart, bestyrelsens opgaver og ansvar, foreningsøkonomi, fundraising mv. Derudover vedlægger vi vores seneste kursuskatalog og andre uddannelsestilbud.

Bestil en startpakke.

spørgsmål.jpg

Har du et spørgsmål

Har du selv et spørgsmål om frivilligt arbejde eller foreningsarbejde, er du velkommen til at skrive til vores rådgivning.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon: 66 14 60 61. Vores rådgivningstelefon er åben mandag - torsdag fra klokken 9-15 og fredag fra 9-14.

Foreningshøjskolen.jpg

Kurser for foreningsaktive!

Arbejder du med ledelse, samarbejde, drift og udvikling af din forening? Og vil du gerne have ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget foreningsarbejde?

Så skulle du melde dig til et af de mange spændende kurser i Foreningshøjskolen.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp