frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, CFSA, cfsa, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-publik.gif Anitas pink close up.jpg

Mere inspiration

Du kan også finde gode råd om nogle af de forskellige emner vi rådgiver om i vores temaer, øvrige artikler og pjecer - ligesom du kan få inspiration til dit frivillige arbejde i de hæfter, bøger, rapporter med mere, som vi har udgivet. Find mere inspiration under publikationer.

 
 

Må børn udføre frivilligt arbejde?

Må børn under 13 år hjælpe til I en genbrugsbutik lød spørgsmålet I telefonen. Tja.. hvordan mon lige de regler er? Vi gik i gang med at undersøge spørgsmålet.

Aktiviteter, der foregår som led i klub- eller foreningssammenhæng, er som udgangspunkt ikke omfattet af bekendtgørelsen om unges arbejde, fordi unge som regel ikke har pligt til at stille deres personlige arbejdskraft til rådighed i disse tilfælde.

Det gælder fx for folkekirkens børnekor, hvor der er tale om en fritidsaktivitet, og hvor f.eks. betaling for at medvirke alene er en godtgørelse for faktiske udgifter.

Det samme gælder for spejderes og idrætsklubbers avisindsamlinger og udbringning af telefonbøger.

Alligevel kan det være nyttigt at orientere sig lidt i reglerne for, hvilke arbejdsopgaver børn og unge må udføre, da reglerne kan være en rettesnor for, hvordan I skal håndtere spørgsmålet i jeres organisation.

Børn under 13 år må ikke arbejde for en arbejdsgiver

Børn under 13 år må ikke arbejde for en arbejdsgiver. Børn under 13 år kan dog i nogle tilfælde få tilladelse af politiet til erhvervsmæssigt at optræde, deltage eller medvirke i kulturelle aktiviteter o.l.

Eksempler på kulturelle aktiviteter er sportsaktiviteter, opvisninger, dyrskuer, teater- og varieteforestillinger, koncerter, cirkusforestillinger, radio, tv, filmoptagelser og reklamefilm, herunder også modelarbejde.

Der gives kun tilladelse til barnets medvirken i selve den kulturelle aktivitet, mens der ikke kan gives tilladelse til såkaldt afledte aktiviteter. Børn under 13 år kan fx ikke få tilladelse til at sælge programmer, is og slik ved en teaterforestilling.

Der kræves kun tilladelse i det omfang, der er tale om erhvervsmæssig beskæftigelse. Børns deltagelse i fritidsaktiviteter såsom klub- og foreningsarbejde kræver ikke tilladelse.

Tilladelsen gives af politiet og kan både indhentes af barnets forældre eller af den virksomhed, der ønsker at beskæftige et barn under 13 år

Hvad må unge over 13 år

Unge der er fyldt 13 år kan have lettere arbejde inden for nærmere afgrænsede former for arbejde og under nærmere fastsatte betingelser og vilkår.

I arbejdstilsynets meddelelse med titlen "Unges arbejde AT-meddelelse nr. 4.01.04", er der givet en række eksempler på, hvad unge der er fyldt 13 år, må beskæftige sig med. De eksempler, som kan være retningsgivende for arbejdet i en genbrugsbutik er her listet op:

 • Rutinemæssig prismærkning af varer.
 • Modtagelse, pakning, sortering og optælling af lettere varer og tom emballage.
 • Lettere rengøring, oprydning og borddækning.
 • Lettere manuel montering (dog ikke lodning, svejsning eller arbejde med farlige klæbemid-ler).
 • Lettere manuelt arbejde som håndsyning, ilægning i poser, foldning af papir og pudsning af færdige keramik- og glasvarer.
 • Mærkning og sortering af rent vasketøj.
 • Internt piccoloarbejde.
 • Lettere budtjeneste, herunder udbringning af aviser og reklamer.
 • Salg af aviser o.l.
 • Bogopsætning på biblioteker.

Har du brug for flere oplysninger om emnet kan du søge vejledning i:

 • Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø ”LBK nr 784 af 11/10/1999”
 • Unges arbejde AT-meddelelse nr. 4.01.04 marts 1999. (En "AT-meddelelse" er arbejdstilsynets uddybning af lovens tekst.)

Kilde: Frivillig nr. 73, marts 2003.

Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tiladt.

blank.gif Startpakke.JPG

Bestil en gratis startpakke

Vi har samlet en række af vores pjecer i en startpakke, som vi sender gratis til nystartede grupper og foreninger, der arbejder frivilligt inden for social og sundhedsområdet.

Pakken indeholder otte pjecer om forskellige emner som f.eks. foreningsstart, bestyrelsens opgaver og ansvar, foreningsøkonomi, fundraising mv. Derudover vedlægger vi vores seneste kursuskatalog og andre uddannelsestilbud.

Bestil en startpakke.

spørgsmål.jpg

Har du et spørgsmål

Har du selv et spørgsmål om frivilligt arbejde eller foreningsarbejde, er du velkommen til at skrive til vores rådgivning.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon: 66 14 60 61. Vores rådgivningstelefon er åben mandag - torsdag fra klokken 9-15 og fredag fra 9-14.

Foreningshøjskolen.jpg

Kurser for foreningsaktive!

Arbejder du med ledelse, samarbejde, drift og udvikling af din forening? Og vil du gerne have ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget foreningsarbejde?

Så skulle du melde dig til et af de mange spændende kurser i Foreningshøjskolen.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp