frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, CFSA, cfsa, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-publik.gif Anitas pink close up.jpg

Mere inspiration

Du kan også finde gode råd om nogle af de forskellige emner vi rådgiver om i vores temaer, øvrige artikler og pjecer - ligesom du kan få inspiration til dit frivillige arbejde i de hæfter, bøger, rapporter med mere, som vi har udgivet. Find mere inspiration under publikationer.

 
 

Kassererens ansvar

Brian er lige valgt til kasserer, og nu er det gået op for ham, at den øvrige bestyrelse forventer, at han tager ansvar for alt vedrørende økonomi. "Jeg synes, at det virker omfattende, og jeg er lidt usikker på, hvilket ansvar jeg egentlig har", siger Brian. Han vil vide, hvad han kan gøre.

"Du kan tage det helt roligt Brian". Du står ikke alene med ansvaret for foreningens økonomi. Hvis det er opfattelsen i bestyrelsen, bør du gøre den opmærksom på, at det er den samlede bestyrelse, der har ansvar for foreningens drift - herunder også beslutninger om og kontrol af foreningens økonomi.

Det bør være den samlede bestyrelse, der udarbejder de overordnede retningslinier for økonomien og tager stilling til:

  • Hvem kan udadtil tegne og dermed forpligte foreningen? Det kan eksempelvis være formanden og to bestyrelsesmedlemmer eller formanden og kassereren i forening.
  • Skal der af sikkerhedsmæssige årsager indføres et "loft" for udbetalinger, således at udbetaling af beløb over en vis størrelse kræver godkendelse af den samlede bestyrelse?
  • Hvordan skal foreningens løbende udgifter betales? Eksempelvis over PBS.

Bestyrelsen kan godt uddelegere det løbende arbejde med økonomien til dig som kasserer. Du er så ansvarlig over for bestyrelsen. Bestyrelsen skal dog tage stilling til, hvilke konkrete opgaver du dermed overdrages og bemyndiges til at varetage, og hvordan bestyrelsen løbende skal holdes underrettet.

Det varierer fra forening til forening, hvilke opgaver bestyrelsen vælger at uddelegere til kassereren. Typiske opgaver for en kasserer er f.eks. at:

  • opkræve kontingent (og evt. ajourføre medlemsregister)
  • betale regninger
  • have ansvar for foreningens pengemæssige beholdninger
  • administrere bilag
  • bogføre indtægter og udgifter

I bestyrelsen kan I beslutte, at du med jævne mellemrum - f.eks. på hvert bestyrelsesmøde - kort og klart orienterer den øvrige bestyrelse om foreningens økonomiske forhold.

Ud over disse opgaver har kassereren ofte en særlig rolle i forbindelse med bestyrelsens arbejde med at lægge budget, løbende følge op på budgettet og udarbejde regnskab. Således vil det være naturligt, at du ved regnskabsårets afslutning gør regnskabet klar til revisoren, ligesom det kan være praktisk, at du, på baggrund af de diskussioner I har haft i bestyrelsen om det kommende års aktiviteter, udarbejder et forslag til et budget for det kommende regnskabsår. Men det er vigtigt at holde fast i, at det er den samlede bestyrelse, der skal føle sig ansvarlig for foreningens økonomi.

Læs mere

Centret har udgivet pjecen "Foreningens økonomi - kom godt i gang". Pjecen handler om de grundlæggende forhold vedrørende en forenings økonomiske forvaltning og berører bl.a.: Hvad er bestyrelsens opgaver og ansvar i forhold til foreningens økonomi? Hvilke opgaver uddelegeres typisk til kassereren? Hvordan udarbejder bestyrelsen budget og årsregnskab, og hvordan styrer vi økonomien?

Kilde: Frivillig, nr. 66 oktober 2003.

Eftertryk med tydelig kildeangivelse tilladt.

blank.gif Startpakke.JPG

Bestil en gratis startpakke

Vi har samlet en række af vores pjecer i en startpakke, som vi sender gratis til nystartede grupper og foreninger, der arbejder frivilligt inden for social og sundhedsområdet.

Pakken indeholder otte pjecer om forskellige emner som f.eks. foreningsstart, bestyrelsens opgaver og ansvar, foreningsøkonomi, fundraising mv. Derudover vedlægger vi vores seneste kursuskatalog og andre uddannelsestilbud.

Bestil en startpakke.

spørgsmål.jpg

Har du et spørgsmål

Har du selv et spørgsmål om frivilligt arbejde eller foreningsarbejde, er du velkommen til at skrive til vores rådgivning.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon: 66 14 60 61. Vores rådgivningstelefon er åben mandag - torsdag fra klokken 9-15 og fredag fra 9-14.

Foreningshøjskolen.jpg

Kurser for foreningsaktive!

Arbejder du med ledelse, samarbejde, drift og udvikling af din forening? Og vil du gerne have ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget foreningsarbejde?

Så skulle du melde dig til et af de mange spændende kurser i Foreningshøjskolen.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp