frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, CFSA, cfsa, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-publik.gif Anitas pink close up.jpg

Mere inspiration

Du kan også finde gode råd om nogle af de forskellige emner vi rådgiver om i vores temaer, øvrige artikler og pjecer - ligesom du kan få inspiration til dit frivillige arbejde i de hæfter, bøger, rapporter med mere, som vi har udgivet. Find mere inspiration under publikationer.

 
 

Kan man fyre en frivillig?

Det kan være en vanskelig sag at fyre en frivillig. I denne artikel beskrives nogle ideer til, hvordan situationen kan gribes an.

Goddag - det er Kristine Ågaard, Århus Stiftstidende. Jeg vil gerne spørge - kan man fyre en frivillig? Sådan indledte journalist Kristine Ågaard samtalen, som i korthed gik ud på, at hun i forbindelse med en konkret sag, som hun interesserede sig for, gerne ville vide, om en forening kan fyre en frivillig.

Og ja, man kan i den enkelte forening komme i en situation, hvor man må bede en frivillig om at stoppe. Hensynet til aktiviteten, de involverede brugere eller andre frivillige må gå forud for hensynet til den enkelte frivillige. En af de væsentlige kvaliteter i det frivillige arbejde er netop, at hjælpen gives i overensstemmelse med brugernes behov, og det nytter altså ikke at beholde en frivillig, hvis det ikke er til gavn for brugerne.

Afklar, hvilke situationer der kan give anledning til at stoppe samarbejdet med en frivillig

Det er i "fredstid" man bør overveje hvilke situationer, der kan give anledning til at bede en frivillig stoppe. Der er altid sværere, når man samtidig har en aktuel sag kørende. Derfor er det en god ide, at man gør sig tanker om, hvilke rammer og regler de frivillige skal arbejde inden for.

Er der i foreningen nogen betingelser, som de frivillige skal være opmærksomme på at overholde? Ud over at det frivillige arbejde fungerer inden for foreningens formålsparagraf, kan det være forhold vedrørende tavshedspligt, eller man kan forestille sig, at foreningen arbejder ud fra etiske værdier, som er grundlæggende for arbejdet i foreningen.

Når beslutningen skal træffes

Før man træffer beslutning om at fyre en frivillig, bør man sikre sig, at alle alternativer til fyring er udtømt. Det bør også være klart, hvorledes proceduren for håndtering af sådanne situationer skal foregå. Hvem skal inddrages, og hvem træffer den konkrete beslutning? Og man skal på forhånd have aftalt, hvem i ledelsen, der taler med den berørte frivillig. Det er vigtigt, at den, der skal tale med den frivillige, kender begrundelsen for foreningens ønske om at fyre vedkommende, og at man er i stand til at tale situationen igennem med den frivillige på en værdig og respektfuld måde.

Når man træffer en beslutning om at fyre en frivillig, bør man på forhånd drøfte håndteringen af samtalen med den berørte frivillige grundigt. Hvornår, hvor og hvordan indkaldes den frivillige til samtalen? Det er vigtigt, at samtalen ikke kommer til at foregå et tilfældigt sted eller på et tilfældigt tidspunkt. Ved at indkalde forbereder man den frivillige på, at der er noget usædvanligt ved samtalen.

Den vanskelige samtale

Den, som ikke selv har overvejet at afvikle sin indsats, har måske heller ikke selv fornemmet situationen. Derfor kan vedkommende have brug for en fortrolig snak, hvor der er lejlighed til at lytte, stille uddybende spørgsmål og at overveje situationen. Målet med samtalen skal ikke være at overbevise den frivillige om det rigtige i beslutningen, men at give plads til spørgsmål og reaktioner.

Det er vigtigt, at man gør det personligt og ikke i al offentlighed. Det er også vigtigt, at man prøver at skille problemet fra personen, selvom det ikke altid er nemt. Ofte er hele personen involveret i situationen; den frivillige har investeret følelser og identitet i det frivillige arbejde, og det er måske blevet en væsentlig og tidskrævende del af den frivilliges hverdag. Derfor er det også naturligt, hvis reaktionen er følelser som vrede, skuffelse, forurettethed, eller at den frivillige stiller sig uforstående over for problemerne. Den person fra ledelsen, som påtager sig samtalen, bør være forberedt på følelsesmæssige reaktioner og acceptere, at det ikke er sikkert, at man kan skilles i forståelse.

Tavshedspligt

Der kan være risiko for rygtedannelse i en organisation, når man beder en frivillig stoppe. Det er derfor vigtigt, at de overvejelser, der ligger til grund for fyringen, holdes inden for en snæver kreds, som naturligvis har tavshedspligt om forholdene.

Sådan kan man orientere om beslutningen i foreningen

For at beskytte den frivillige, der er blevet fyret, kan man aftale med pågældende, hvilken årsag man kan give til, at vedkommende holder op, og hvad der kan siges højt i foreningen. Orienteringen i organisationen bør foretages så hurtigt som muligt, så man undgår både rygtedannelse og generel nervøsitet blandt de øvrige frivillige. Man må sørge for at give en sober og reel information, som for eksempel både kan indeholde de generelle kriterier for, hvornår det kan komme på tale at bede en frivillig stoppe, men også en konkret begrundelse, som forklarer, hvorfor beslutningen er truffet, og samtidig beroliger frivillige i forhold til en generel angst for ikke at være gode nok. Hvordan orientering skal foregå, afhænger af de konkrete muligheder i organisationen, men det er vigtigt at give plads til afklarende spørgsmål, men ikke diskussion af den konkrete fyring.

blank.gif Startpakke.JPG

Bestil en gratis startpakke

Vi har samlet en række af vores pjecer i en startpakke, som vi sender gratis til nystartede grupper og foreninger, der arbejder frivilligt inden for social og sundhedsområdet.

Pakken indeholder otte pjecer om forskellige emner som f.eks. foreningsstart, bestyrelsens opgaver og ansvar, foreningsøkonomi, fundraising mv. Derudover vedlægger vi vores seneste kursuskatalog og andre uddannelsestilbud.

Bestil en startpakke.

spørgsmål.jpg

Har du et spørgsmål

Har du selv et spørgsmål om frivilligt arbejde eller foreningsarbejde, er du velkommen til at skrive til vores rådgivning.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon: 66 14 60 61. Vores rådgivningstelefon er åben mandag - torsdag fra klokken 9-15 og fredag fra 9-14.

Foreningshøjskolen.jpg

Kurser for foreningsaktive!

Arbejder du med ledelse, samarbejde, drift og udvikling af din forening? Og vil du gerne have ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget foreningsarbejde?

Så skulle du melde dig til et af de mange spændende kurser i Foreningshøjskolen.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp