frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, CFSA, cfsa, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-publik.gif Anitas pink close up.jpg

Mere inspiration

Du kan også finde gode råd om nogle af de forskellige emner vi rådgiver om i vores temaer, øvrige artikler og pjecer - ligesom du kan få inspiration til dit frivillige arbejde i de hæfter, bøger, rapporter med mere, som vi har udgivet. Find mere inspiration under publikationer.

 
 

Hvordan kan vi lægge to foreninger sammen?

Vi er to frivillige sociale foreninger, som fra tid til anden har snakket om at forene vores kræfter. Vi er nu blevet tilbudt fælles lokaler, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at slå os sammen, da vores formål er meget ens. Spørgsmålet er, kan vi det, og hvordan gør vi i praksis?

Hvis to eller flere foreninger ønsker at slutte sig sammen, er det mest enkle at opløse hver af de eksisterende foreninger og oprette en ny fælles forening. På den måde sikrer man ligeværdighed mellem foreningerne. Man sikrer desuden, at boet gøres op. Med det menes, at hver enkelt forening får afsluttet sine økonomiske forpligtigelser og dermed kan starte i den nye forening uden at trække forpligtigelser med ind i denne.

Inden man skrider til at opløse sin forening, er det dog en god ide, at bestyrelserne for de to foreninger mødes til en fælles drøftelse af formålet med den nye forening. Det er vigtigt, at begge bestyrelser føler, at formålet med den nye forening tilgodeser medlemmerne af de to gamle foreningers interesser.

For at fastlægge, hvilke regler der skal følges ved opløsning af de eksisterende foreninger, må man ty til foreningernes vedtægter.

I de fleste tilfælde kræver vedtægterne, at opløsningen af foreningen skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med kvalificeret flertal. Vær her opmærksom på, om det kvalificerede flertal skal være blandt alle medlemmerne eller de fremmødte på generelforsamlingen.

I forbindelse med foreningens opløsning skal der desuden tages stilling til, hvad der skal ske med foreningens økonomiske midler og aktiver. Vedtægterne kan angive, at generalforsamlingen træffer nærmere beslutning herom, men det kan også være mere detaljeret fastlagt, at foreningens midler tilfalder en hovedorganisation, en tilsvarende forening eller stilles til rådighed for en bestemt type foreningsaktivitet.

Indeholder vedtægterne ikke bestemmelser om, hvordan foreningen opløses, vil beslutning om opløsning altid kunne træffes af en generalforsamling. Indeholder vedtægterne ikke retningslinier for, hvad der skal ske med foreningens økonomiske midler, bestemmes dette på den sidste generalforsamling.

Når de hidtil eksisterende foreninger er opløst, kan der indkaldes til stiftende generalforsamling i den nye forening på sædvanlig vis. Der vil her være rig lejlighed til at drøfte den nye forenings formål. Det er vigtigt, at de to "gamle" foreninger ikke bare lægger op til, at deres formål skal indgå i den nye forenings vedtægter, men at man sikrer en proces, hvor der bliver lejlighed til at formulere er nyt fælles formål. Det vil være en god ide at beskrive, hvilken mission den nye forening har, hvilke visioner der skal bære den ind i fremtiden og naturligvis også gerne overvejelser over, hvilke værdier medlemmerne er fælles om.

Kilde: Frivillig nr. 65, 2003

Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt.

blank.gif Startpakke.JPG

Bestil en gratis startpakke

Vi har samlet en række af vores pjecer i en startpakke, som vi sender gratis til nystartede grupper og foreninger, der arbejder frivilligt inden for social og sundhedsområdet.

Pakken indeholder otte pjecer om forskellige emner som f.eks. foreningsstart, bestyrelsens opgaver og ansvar, foreningsøkonomi, fundraising mv. Derudover vedlægger vi vores seneste kursuskatalog og andre uddannelsestilbud.

Bestil en startpakke.

spørgsmål.jpg

Har du et spørgsmål

Har du selv et spørgsmål om frivilligt arbejde eller foreningsarbejde, er du velkommen til at skrive til vores rådgivning.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon: 66 14 60 61. Vores rådgivningstelefon er åben mandag - torsdag fra klokken 9-15 og fredag fra 9-14.

Foreningshøjskolen.jpg

Kurser for foreningsaktive!

Arbejder du med ledelse, samarbejde, drift og udvikling af din forening? Og vil du gerne have ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget foreningsarbejde?

Så skulle du melde dig til et af de mange spændende kurser i Foreningshøjskolen.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp