frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, CFSA, cfsa, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-publik.gif Anitas pink close up.jpg

Mere inspiration

Du kan også finde gode råd om nogle af de forskellige emner vi rådgiver om i vores temaer, øvrige artikler og pjecer - ligesom du kan få inspiration til dit frivillige arbejde i de hæfter, bøger, rapporter med mere, som vi har udgivet. Find mere inspiration under publikationer.

 
 

Hvem skal forsikre de frivillige?

I Bornholms Regionskommune har man et godt og fast samarbejde med Ældremobiliseringen om motionsaktiviteter for ældre i deres eget hjem. Projektet er reguleret af en partnerskabsaftale under § 115, og indholdsmæssigt handler det om, at velfungerende ældre modtager et to-dages kursus i motion i hjemmet, så de kan tage rundt til svagere ældre og hjælpe dem med at få motion.

Kommunen har været meget glad for projektet, men man har været i tvivl om, hvem der egentlig havde ansvaret for at forsikre de frivillige, der indgår i det.

  • Er det kommunen, der sender de frivillige rundt til de ældre, der har brug for et besøg?
  • Er det Ældremobiliseringen, der står for rekrutteringen af de frivillige?
  • Eller er det de frivillige selv, der står med ansvaret, hvis de kommer til skade i forbindelse med projektet?

Svar fra Arbejdsskadestyrelsen

For at få det spørgsmål afklaret, valgte regionskommunen at spørge Arbejdsskadestyrelsen, der er den øverste myndighed, når det handler om forsikring af ansatte mv.

Nu er Arbejdsskadestyrelsen kommet med et svar, som regionskommunen har været så venlig at sende til Center for frivilligt socialt arbejde, så frivillige og kommuner i resten af landet også kan blive klogere af det.

Lov om arbejdsskadesikring

I sit svar henviser styrelsen til § 2, stk. 1 i Lov om arbejdsskadesikring, hvor der står, at "personer der ansættes til at udføre arbejde her i landet for en arbejdsgiver er berettiget efter denne lov. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående." Videre i § 48, stk. 1 står der, at "enhver arbejdsgiver, som i sin tjeneste beskæftiger personer nævnt i § 2, har sikringspligt efter loven for disse personer."

Med det som udgangspunkt er Arbejdsskadestyrelsen nået frem til følgende konklusion i den konkrete sag:

"På baggrund af det oplyste er det styrelsens vurdering, at regionens motionsvenner og stolemotionsinstruktører er omfattet af reglerne i Lov om arbejdsskadesikring med Bornholms Regionskommune som forsikringspligtig arbejdsgiver.Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på at:

  • Regionskommunen i medfør af § 115 i Lov om Social Service skal samarbejde med de frivillige organisationer.
  • Regionskommunen har nytteværdi af det arbejde, som de frivillige motionsvenner og stolemotionsinstruktører udfører.
  • Regionskommunen stiller lokaler til rådighed for projektet.
  • De frivillige motionsvenner og stolemotionsinstruktører skal gennemgå et to-dages kursus for at få lov til at deltage i projektet.
  • Projektlederen og projektets fysioterapeut er til rådighed for de frivillige motionsvenner og sto-lemotionsinstruktører."

I det konkrete tilfælde er det altså nu slået fast, at det er Regionskommunen, der skal sørge for at have en arbejdsskadeforsikring, der dækker de frivillige. Men styrelsen slår i sit svar også fast, at det ikke nødvendigvis betyder, at det samme gælder for alle andre, der udfører frivilligt arbejde for Regionskommunen. Det må "bero på en tilsvarende konkret vurdering af, hvorvidt der ved aftale med disse frivillige er etableret et ansættelsesforhold mellem den frivillige og kommunen", som der står til sidst i styrelsens svar.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at få afklaret dette spørgsmål i forbindelse med samarbejdsprojekter mellem frivillige organisationer og kommuner, så de frivillige ikke risikerer at stå uden forsikringsdækning, hvis uheldet skulle være ude.

Læs mere om forsikring af frivillige i pjecen: Forsikring af frivillige.

Kilde: Frivillig nr. 81, september 2006.

Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt.

blank.gif Startpakke.JPG

Bestil en gratis startpakke

Vi har samlet en række af vores pjecer i en startpakke, som vi sender gratis til nystartede grupper og foreninger, der arbejder frivilligt inden for social og sundhedsområdet.

Pakken indeholder otte pjecer om forskellige emner som f.eks. foreningsstart, bestyrelsens opgaver og ansvar, foreningsøkonomi, fundraising mv. Derudover vedlægger vi vores seneste kursuskatalog og andre uddannelsestilbud.

Bestil en startpakke.

spørgsmål.jpg

Har du et spørgsmål

Har du selv et spørgsmål om frivilligt arbejde eller foreningsarbejde, er du velkommen til at skrive til vores rådgivning.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon: 66 14 60 61. Vores rådgivningstelefon er åben mandag - torsdag fra klokken 9-15 og fredag fra 9-14.

Foreningshøjskolen.jpg

Kurser for foreningsaktive!

Arbejder du med ledelse, samarbejde, drift og udvikling af din forening? Og vil du gerne have ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget foreningsarbejde?

Så skulle du melde dig til et af de mange spændende kurser i Foreningshøjskolen.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp