frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, CFSA, cfsa, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-publik.gif Anitas pink close up.jpg

Mere inspiration

Du kan også finde gode råd om nogle af de forskellige emner vi rådgiver om i vores temaer, øvrige artikler og pjecer - ligesom du kan få inspiration til dit frivillige arbejde i de hæfter, bøger, rapporter med mere, som vi har udgivet. Find mere inspiration under publikationer.

 
 

Foreningers brug af billeder på Internettet

Mange foreninger opretter en hjemmeside for at gøre sig synlige og nemme at komme i kontakt med. Hjemmesiden kan ”krydres” med billeder fra foreningens arrangementer, eller foreningen kan ønske at sætte ansigt på deres frivillige rådgivere ved at vise et foto af hver enkelt af dem.

Offentliggør din forening billeder af genkendelige personer på Internettet, skal I være opmærksomme på, at man betragter det som elektronisk behandling af personoplysninger. Det gælder uanset, om billedet er ledsaget af en billedtekst, der oplyser, hvem personen er eller ej. Derfor er offentliggørelse af billeder omfattet af persondataloven.

Vær opmærksom på Datatilsynets praksis

Der findes ingen specifikke regler i persondataloven, der handler om at offentliggøre billeder på Internettet uden samtykke (dvs. uden at de afbildede personer har sagt ja til offentliggørelsen), men Datatilsynet har vurderet lovligheden ved offentliggørelse i en række konkrete sager og på den baggrund udviklet en praksis. Ved brug af billeder på Internettet skal I derfor være opmærksomme på Datatilsynets praksis på området.

Situationsbilleder

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med at vise billedet. Det kan være gæster til foreningens reception, besøgende ved foreningens stand på foreningsmarkedet eller medlemmer der lytter og deltager i et foredrag.

Som udgangspunkt kan situationsbilleder offentliggøres uden samtykke fra de afbildede personer. Hjemlen findes i persondatalovens regler om afvejning af interessen i en offentliggørelse kontra hensynet til den afbildede.

Det afgørende er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings- eller kommercielt øjemed. Billederne skal være harmløse.

Portrætbilleder

Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Det kan fx være billeder af de enkelte frivillige, som bemander foreningens telefonrådgivning eller billeder af de enkelte medlemmer af bestyrelsen.

Som udgangspunkt kræver det et samtykke fra de afbildede at offentliggøre portrætbilleder. Grunden er, at en offentliggørelse kan medføre ulemper for de afbildede, idet nogle mennesker kan føle ubehag ved, at sådanne billeder – evt. sammen med oplysninger om navn og lignende – gøres offentligt tilgængeligt for alle, der har adgang til Internettet. Denne ulempe vil veje tungere end interessen i offentliggørelse.

Du kan læse mere om offentliggørelse af billeder på Internettet på Datatilsynets hjemmeside.

Når Datatilsynet vurderer konkrete sager om lovligheden af offentliggørelse af billeder på Internettet, sker det ud fra interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7 og de grundlæggende principper i lovens § 5 om god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet.

Kilde: Frivillig nr. 64, 2003.

Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt.

blank.gif Startpakke.JPG

Bestil en gratis startpakke

Vi har samlet en række af vores pjecer i en startpakke, som vi sender gratis til nystartede grupper og foreninger, der arbejder frivilligt inden for social og sundhedsområdet.

Pakken indeholder otte pjecer om forskellige emner som f.eks. foreningsstart, bestyrelsens opgaver og ansvar, foreningsøkonomi, fundraising mv. Derudover vedlægger vi vores seneste kursuskatalog og andre uddannelsestilbud.

Bestil en startpakke.

spørgsmål.jpg

Har du et spørgsmål

Har du selv et spørgsmål om frivilligt arbejde eller foreningsarbejde, er du velkommen til at skrive til vores rådgivning.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon: 66 14 60 61. Vores rådgivningstelefon er åben mandag - torsdag fra klokken 9-15 og fredag fra 9-14.

Foreningshøjskolen.jpg

Kurser for foreningsaktive!

Arbejder du med ledelse, samarbejde, drift og udvikling af din forening? Og vil du gerne have ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget foreningsarbejde?

Så skulle du melde dig til et af de mange spændende kurser i Foreningshøjskolen.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp