frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, CFSA, cfsa, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-publik.gif Anitas pink close up.jpg

Mere inspiration

Du kan også finde gode råd om nogle af de forskellige emner vi rådgiver om i vores temaer, øvrige artikler og pjecer - ligesom du kan få inspiration til dit frivillige arbejde i de hæfter, bøger, rapporter med mere, som vi har udgivet. Find mere inspiration under publikationer.

 
 

Dokumentation - hvordan griber vi det an?

Af Morten Frederiksen, tidl konsulent ved Center for frivilligt socialt arbejde

Spørgsmål

Vi er en mindre frivillig social organisation, som driver et lille værested. Vi har en bestyrelse, en ansat daglig leder på ¾ tid og godt 30 frivillige. Vi har søgt og modtaget midler fra PUF-puljen og er i den forbindelse blevet bedt om at dokumentere virkningen af vores indsats. Det vil vi gerne, men vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal komme i gang. Hvad stiller vi op?

Svar

Dokumentation af virkninger kan godt være en udfordring for større organisationer, og en mindre organisation som jeres kan hurtigt drukne i opgaven, hvis I ikke griber den an på en velovervejet måde.

Når Tilskudsadministrationen i Velfærdsministeriet har bedt jer om at dokumentere virkningerne af jeres indsats, er det i virkeligheden er ret stort og meget åbent spørgsmål, de stiller jer, og det er så jeres opgave at finde ud af, hvad det egentlig er for et spørgsmål, I er blevet stillet.

Hvad er virkningen af jeres indsats?

Først er det selvfølgelig relevant at finde ud af, hvad det er for nogle virkninger, der er tale om, inden I forsøger at dokumentere dem. Det kan man gøre på mange måder, men et udmærket sted at begynde er at kigge i de forskellige papirer, der i tidens løb er blevet skrevet om jeres værested: Pjecer, info-materiale, bestyrelsesberetninger eller lignende kan være gode steder at kigge. Den ansøgning I skrev til Velfærdsministeriet er selvfølgelig også central. Kig det hele igennem og find ud af, hvad det egentlig er, I forsøger at opnå ved at drive værestedet, dvs. hvad er det I ønsker brugerne skal få ud af at besøge jer. Det springende punkt er, at virkninger skal forstås som mere eller mindre langsigtede konsekvenser af det, I gør. Jeg ved ikke hvilken type værested I driver, men hvis det f.eks. er rettet mod ensomme mennesker uden socialt netværk, så kan man forestille sig, at de virkninger I stræber efter er at skabe, er mening og indhold i disse menneskers tilværelse. "Mening og indhold i tilværelsen" kunne således være et langsigtet virkningsmål.

Hvad er jeres mål med indsatsen?

Mere kortsigtet er målet, at jeres brugere skaber og indgår i sociale relationer med andre mennesker, hvilket muliggør, at de kan opbygge mere varige relationer. Hvis vi antager, at det er jeres målsætning, så er det jeres opgave at dokumentere, at dette sker, eller gennem brug af dokumentation at vise, at det er sandsynligt, at det går, sådan som I ønsker. Det er en øvelse I evt. kan lade en lille arbejdsgruppe kigge på. Arbejdsgruppen kunne bestå af medlemmer fra bestyrelsen, nogle frivillige og den daglige leder. I arbejdsgruppen skal I altså definere, hvad det er, der er jeres langsigtede mål for arbejdet - hvad det er for nogle virkninger I forsøger at skabe for jeres brugere? Og I skal beskrive hvordan I mener, at jeres aktiviteter eller arbejde netop er med til at indfri målene eller opnå virkningerne.

Stil spørgsmål til uvildige eller brugerne

Når det er gjort, skal I finde ud af, hvordan I vil gribe dokumentationsopgaven an. I får klart den bedste kvalitet i dokumentation ved at spørge nogle "uvildige" om, hvordan det lykkes at opnå virkningerne. Det næstbedste er at spørge brugerne selv. En anden mulighed er, om der er nogle, der er involveret i jeres brugeres liv på en sådan måde, at I kan spørge dem, om de synes, brugerne får flere sociale relationer? Dog kan det være, at jeres brugere er sikret anonymitet, eller at I er bange for at miste kontakten til dem, hvis I beder om lov til at forhøre jer om dem hos andre. Spørg så i stedet brugerne selv.

Hvad vil I gerne vide om brugerne?

Ud over at få viden om virkningen, skal I overveje, hvad I ellers vil dokumentere. For nogle væresteder kan det være væsentligt at få viden om brugernes alder, baggrund og helbred - også selv om brugerne er anonyme. For andre væresteder kan det være mere relevant at følge med i, hvilken type socialfaglig eller juridisk rådgivning brugerne benytter sig af, eller om de er interesseret i og klar til at fungere som frivillige i en joblignende funktion.

I skal selv finde ud af, hvad det er, der er væsentlig at vide om jeres brugere, og den måde I arbejder med dem. Sørg for ikke at stille jer for store mål. Det er meget nemmere at finde på ting at dokumentere, end det er at indsamle dokumentationen!

Hvordan vil I indhente viden i praksis?

Når I har gjort jer klart, hvad I gerne vil dokumentere, så find ud af, hvordan I rent praktisk gør det.  Min anbefaling til jer er, at I skal begrænse jer. Udgangspunktet er nogle helt enkle systemer, hvor f.eks. den daglige leder registrerer oplysninger - overvej nøje, hvad der er vigtigt, og hvor stor arbejdsbyrden bliver. Et eksempel på hvad I kan registrere, kunne være det daglige antal brugere, antallet af nye brugere månedligt, eller måske hvor mange brugere der overgår til at blive frivillig hvert år.

Viden om virkningerne kan dog ikke indfanges gennem en registrering -  I skal også ud og spørge brugerne, de "uvildige" eller personer, der på anden måde er involveret i brugernes liv. Hér kan I vælge et enkelt spørgeskema til brugerne og evt. et spørgeskema til de frivillige - én gang om året er rigeligt. Hvis I kender jeres brugere, er det nemt at udlevere et spørgeskema. Hvis der er stor udskiftning i brugergruppen, så vælg en bestemt måned eller lignende, hvor I giver alle, der kommer et spørgeskema.

Det kan være en udfordring at finde på de rigtige spørgsmål, især om virkningerne, der i dette tilfælde skal indfange brugernes sociale relationer samt mening og indhold i tilværelsen. Måske er I nødt til at prøve jer lidt frem i begyndelsen, og I kan evt. teste spørgeskemaerne på et par brugere, inden I finder den helt rigtige formulering.

Hvordan behandler I jeres oplysninger? Det lyder ikke, som om I dagligt har mange hundrede gæster i værestedet, derfor vil det nok ikke være helt uoverskueligt at tælle skemaerne sammen i hånden og gemme de oplysninger, der kan udtrykkes i tal i et excel-regneark, så kan I også se dem næste år.

Hvad får I ud af anstrengelserne?

Hvis alt går vel, kan I så år for år følge med i hvor mange gamle og nye brugere I har, hvor mange der mener, at de har fået nye sociale relationer via værestedet, hvor mange af disse som eksisterer uden for værestedet, hvor mange der synes, at fællesskabet i værestedet har givet dem lyst til at arbejde som frivillige hos jer, hvad brugerne synes, værestedet gør for dem, og evt. hvad der kunne være bedre eller noget helt andet.

For at arbejdet ikke kun skal være til ære for Velfærdsministeriet, er det vigtigt, at I også selv - både blandt de frivillige, i bestyrelsen og evt. med brugerne - diskuterer resultaterne og hvad de siger om jeres værested. Når I så næste gang skal skrive en PUF ansøgning, så har I en klar beskrivelse af jeres virkningsmål og den metode, I vil bruge til at dokumentere virkningerne med, og det vil fremover gøre det meget nemmere for jer at skrive en ansøgning.

Held og lykke med at dokumentere jeres indsats, og skulle I støde ind i vanskeligheder undervejs, kan I kontakte Center for Frivilligt Socialt Arbejde om gode råd eller evt. få fat i den håndbog om dokumentation af frivilligt socialt arbejde som Centret udgiver senere på året.

Kilde: Frivillig nr. 89, 2008

Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt.

blank.gif Startpakke.JPG

Bestil en gratis startpakke

Vi har samlet en række af vores pjecer i en startpakke, som vi sender gratis til nystartede grupper og foreninger, der arbejder frivilligt inden for social og sundhedsområdet.

Pakken indeholder otte pjecer om forskellige emner som f.eks. foreningsstart, bestyrelsens opgaver og ansvar, foreningsøkonomi, fundraising mv. Derudover vedlægger vi vores seneste kursuskatalog og andre uddannelsestilbud.

Bestil en startpakke.

spørgsmål.jpg

Har du et spørgsmål

Har du selv et spørgsmål om frivilligt arbejde eller foreningsarbejde, er du velkommen til at skrive til vores rådgivning.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon: 66 14 60 61. Vores rådgivningstelefon er åben mandag - torsdag fra klokken 9-15 og fredag fra 9-14.

Foreningshøjskolen.jpg

Kurser for foreningsaktive!

Arbejder du med ledelse, samarbejde, drift og udvikling af din forening? Og vil du gerne have ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget foreningsarbejde?

Så skulle du melde dig til et af de mange spændende kurser i Foreningshøjskolen.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp