frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, CFSA, cfsa, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-publik.gif Anitas pink close up.jpg

Mere inspiration

Du kan også finde gode råd om nogle af de forskellige emner vi rådgiver om i vores temaer, øvrige artikler og pjecer - ligesom du kan få inspiration til dit frivillige arbejde i de hæfter, bøger, rapporter med mere, som vi har udgivet. Find mere inspiration under publikationer.

 
 

Bestyrelsesmedlemmer under 18 år?

Af Hans Stavnsager, vikarierende konsulent på Center for frivilligt socialt arbejde

Spørgsmål

Kan en forening frit vedtage, at der kan sidde medlemmer i bestyrelsen, som er under 18 år, og hvordan forholder det sig med deres økonomiske ansvar i forhold til de beslutninger, som bestyrelsen tager?

Jeg går ud fra, at det er udelukket, at en mindreårig kan være kasserer i en forening eller hvad?

Svar

Der er ingen formelle problemer i, at en forening vælger bestyrelsesmedlemmer under 18 år.

Man kan f.eks. drage en parallel til folkeskoleområdet, hvor elevrepræsentanterne er fuldgyldige medlemmer i skolebestyrelserne (de deltager godt nok ikke i behandlingen af personspørgsmål, men de er med, når der stemmes om økonomi mv.).

Man skal imidlertid være opmærksom på, at selv om bestyrelsesmedlemmer under 18 år ikke er myndige og dermed ikke formelt kan tegne foreningen i forhold til omverdenen, så kan de stadig godt blive idømt et personligt erstatningsansvar, hvis bestyrelsen – inklusiv dem selv – handler uansvarligt.

Her kan f.eks. drages paralleller til forskellige hærværksepisoder, hvor personer, der var væsentligt yngre end 18 år, er blevet dømt til at betale erstatning.

Så man er ikke "immun" som bestyrelsesmedlem, selv om man er under 18 år – man har stadig det samme ansvar som den øvrige bestyrelse.

I forhold til kassererposten er svaret for så vidt det samme. Der er ikke nogle formelle hindringer for at vælge en kasserer, der er under 18 år. Men et sådant valg kan til gengæld godt medføre nogle praktiske problemer.

Det er f.eks. typisk kassereren, der tegner foreningen overfor banken, som betaler regningerne, søger kommunen om tilskud osv. Her vil det typisk være nødvendigt at finde et andet bestyrelsesmedlem, der er fyldt 18 år, og som kan overtage tegningsretten på vegne af kassereren. Man kan derfor godt vælge en kasserer under 18 år, men eftersom vedkommende ikke vil have mulighed for at udføre en stor del af de funktioner, der normalt følger med hvervet, er det ikke nødvendigvis en smart idé.

Kilde: Frivillig nr. 82, 2006

Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt.

blank.gif Startpakke.JPG

Bestil en gratis startpakke

Vi har samlet en række af vores pjecer i en startpakke, som vi sender gratis til nystartede grupper og foreninger, der arbejder frivilligt inden for social og sundhedsområdet.

Pakken indeholder otte pjecer om forskellige emner som f.eks. foreningsstart, bestyrelsens opgaver og ansvar, foreningsøkonomi, fundraising mv. Derudover vedlægger vi vores seneste kursuskatalog og andre uddannelsestilbud.

Bestil en startpakke.

spørgsmål.jpg

Har du et spørgsmål

Har du selv et spørgsmål om frivilligt arbejde eller foreningsarbejde, er du velkommen til at skrive til vores rådgivning.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon: 66 14 60 61. Vores rådgivningstelefon er åben mandag - torsdag fra klokken 9-15 og fredag fra 9-14.

Foreningshøjskolen.jpg

Kurser for foreningsaktive!

Arbejder du med ledelse, samarbejde, drift og udvikling af din forening? Og vil du gerne have ny og opdateret viden, redskaber og inspiration til dit eget foreningsarbejde?

Så skulle du melde dig til et af de mange spændende kurser i Foreningshøjskolen.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp