frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, CFSA, cfsa, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-tilbud.gif  
 

Konsulentbistand

konsulentbistand2.jpg (12807)Når du arbejder eller er engageret i det frivillige arbejde - i en forening, en organisation, gruppe eller netværk vil du med mellemrum løbe ind i problemer eller opgaver, som du og din organisation ikke selv kan løse.

Det kan f.eks. være opgaver i forhold til fundraising, organisering, ledelse, strategi, planlægning, økonomi, udvikling, hvervning og fastholdelse, kvalitet i arbejdet, samarbejde og netværksdannelse, dokumentation, evaluering med flere.

I sådanne tilfælde er det en god ide at hente hjælp ude fra.

Hent hjælp ude fra

Center for frivilligt socialt arbejde tilbyder hjælp og konsulentbistand i form af viden, inspiration, sparring, metoder og redskaber, der kan bringe jer videre med jeres arbejde.

Nederst her på siden kan du finde en lang række eksempler på opgaver, som vi har givet konsulentbistand til. Eksemplerne kan måske give dig inspiration til hvilke særlige situationer, sammenhænge, problemstillinger og udfordringer det kan være relevant at bestille konsulentbistand til.

Vær opmærksom på, at vi tager honorar for konsulentopgaver. Honoraret aftales på forhånd. Vi beregner honoraret ud fra den enkelte opgaves omfang og tidsforbrug.

Kontakt os og hør mere om hvad du kan få konsulentbistand til.

Eksempler på konsulentbistand

blank.gif dandilion1 - spejlvendt.jpg

Faglig og kvalificeret konsulentbistand

Alle konsulentopgaver løses af fagligt uddannede konsulenter, der har stor viden, erfaringer og ekspertise inden for mange forskellige emner, temaer og discipliner i det frivillige sociale arbejde.

Alle vores konsulenter har stor erfaring med at:

  • tilrettelægge og facilitere processer og forløb i foreninger, organisationer og institutioner
  • skabe gode rammer for forløb, som inddrager deltagerne og skaber ejerskab for nye udviklingsinitiativer
  • designe lærings-, udviklings- og procesforløb, som indfrier jeres ønsker og behov og er funderet i ny viden på området og erfaring med praksis

Læs mere om vores konsulenter.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp