frivillighed.dk - frivillighed.dk, frivilligt socialt arbejde, frivilligt arbejde, CFSA, cfsa, frivillighed, frivillige, kompetenceudvikling, frivillig sektor, frivilligt, center for frivilligt socialt arbejde, frivillige foreninger, frivillige organisationer, sociale foreninger, sociale organisationer, foreningsarbejde, frivilligt, foreningsengagement, foreningshjælp, organisationsudvikling, rådgivning, kurser for frivillige, frivilligcenter, decemberkonference, projektrådgivning, Foreningshøjskolen, Foreningsfundamentet, Uddannelsespuljen, civilsamfund, konsulentbistand

English Selvbetjening Tip en ven Læs siden op Gå til forsiden Forstør skrift Om frivillighed.dk Sitemap Print side
blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif blank.gif
top-corners.gif
  image  
   
  cheader-viden.gif  
 

FAQ - økonomi og skat i foreningslivet

Her kan du få svar på en række ofte stillede spørgsmål om foreningers økonomi og skat.

Se svar på spørgsmål om frivilligt arbejde i vores øvrige FAQ'er.

Finder du ikke svar på det du leder efter er du velkommen til at kontakte os.

Det kan du få svar på:

  1. Hvem har ansvaret for foreningens økonomi?
  2. Skal foreninger betale skat og moms?
  3. Kan man give frivillige skattefri godtgørelser i forbindelse med deres foreningsarbejde?
  4. Hvad er satserne for skattefri godtgørelse?
  5. Hvordan bliver foreningen CVR-registreret?
  6. Kan en forening ansætte personale?
  7. Kan man give frivillige skattefri gaver - fx til jul?
  8. Hvem skal have eventuelle overskydne midler, hvis foreningen opløses?
  9. Kan vores forening modtage skattefri gaver fra medlemmer eller andre, der ønsker at støtte vores arbejde?
  10. Skal vores frivillige betale multimedieskat for pc'er, computere, mobiltelefoner ol.?

Hvem har ansvaret for foreningens økonomi?

Det er foreningens bestyrelse, der i fællesskab har ansvaret for foreningens økonomi. Bestyrelsen kan vælge at uddelegere arbejdsopgaven med at føre regnskabet til en kasserer, men det betyder ikke, at det kun er kassereren (eller formanden), der har ansvaret for økonomien. Ansvaret er stadig den samlede bestyrelses, som derfor har pligt til løbende at følge med i foreningens økonomi.

Se mere i vores pjecer om:

Tilbage til toppen.


Skal foreninger betale skat og moms?

Ja og nej. På den ene side skal foreninger ved indkøb betale moms på lige fod med privatpersoner, men samtidig kan en forening også godt have en mindre indtjening – f.eks. ved salg af kaffe, t-shirts eller lignende – uden at skulle betaler moms heraf. I øjeblikket ligger grænsen på 50.000 kr. i momspligtig omsætning pr. år. Kontingenter, tilskud mv. er ikke momspligtige, så indtægter herfra tæller ikke med i de 50.000. I forhold til skat er almennyttige foreninger som udgangspunkt ikke skattepligtige.

Læs mere om momsregler for foreninger.

Tilbage til toppen.


Kan man give frivillige skattefrie godtgørelser i forbindelse med deres foreningsarbejde?

Ja, det er muligt at give frivillige skattefri godtgørelser for kørsel, rejser, telefon, internet, udgifter til porto samt speciel beklædning, der bruges i det frivillige arbejde. Det er dog afgørende, at de frivillige er organiseret i en forening. Hvis de arbejder frivilligt direkte under en offentlig institution eller en privat virksomhed, kan de ikke på samme måde få disse skattefrie godtgørelser. Der findes grænser for, hvor meget der må udbetales til den enkelte frivillige – disse kan findes på www.skat.dk.

Se mere om reglerne for skattefri godtgørelse for:

Tilbage til toppen.


Hvad er satserne for skattefrie godtgørelser?

I 2015 er satserne for skattefrie godtgørelse:

Befordring

3,70 kroner pr. km for kørsel indtil 20.000 km. pr. år. Herefter 2,05 kroner pr. kørt km. (Nogle offentlige støtteordninger stiller som krav, at man kun udbetaler den lave kørselstakst til frivillige i foreningen).

Rejser (over 24 timers varighed)

471 kroner pr. hele døgn og derefter 1/24 pr. påbegyndt time.

Ved en-dagsrejser af mindst fem timers varighed kan der udbetales indtil 70 kroner pr. dag til dækning af merudgifter til fortæring.

Telefon og internet

Op til 2300 kroner pr. år til dækning af telefon- og internetudgifter.

Administration

Op til 1400 kr. til dækning af kontorartikler, porto, møder mv.

Øvrigt

Til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning og lignende kan der udbetales indtil 1.900 kroner om året.

Se mere om reglerne for skattefri godtgørelse.

Tilbage til toppen.


Hvordan bliver foreningen CVR-registreret?

CVR står for Det Centrale Virksomheds Register, og hvis din forening skal modtage offentlige tilskud, skal den have et CVR-nummer. Registreringen kræver, at du har en digital signatur, og selve registreringen sker hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Du kan læse mere om, hvordan din forening bliver CVR-registreret.

Tilbage til toppen.


Kan en forening ansætte personale?

Ja, det kan den godt, men det indebærer, at foreningen påtager sig en række nye forpligtelser – både økonomisk og juridisk. Bestyrelsen bliver arbejdsgiver og skal derfor sikre, at de relevante love og regler (fx funktionærloven, ferieloven, arbejdsmiljøloven mv.) bliver overholdt.

Læs mere i vores pjece om at ansætte lønnet arbejdskraft.

Tilbage til toppen.


Kan man give frivillige skattefrie gaver – fx til jul?

Ja, man kan godt give frivillige en gave i forbindelse med fx jul eller fødselsdag, men værdien af gaven må ikke være for stor. Der findes konkrete beløbsgrænser for skattefrie gaver til ansatte i virksomheder, der betyder, at de kan give jule- og lejlighedsgaver for op til 700 kr. skattefrit til hver medarbejder pr. år.

Det kan ikke siges med sikkerhed, om de samme regler gælger for frivillige i foreninger - blandt andet fordi Skat i forskellige forbindelser har udtalt sig forskelligt om spørgsmålet. Der firndes heller ingen klar lovhjemmel på området, og foreningerne bør derfor holde sig på den sikre side ved kun at give små gaver til deres frivillige, idet frivillige i modsat fald risikerer at blive beskattet af gaven. Det er den frivillige selv, der skal opgive eventuelle gaver til Skat.

Tilbage til toppen.


Hvem skal have eventuelle overskydende midler, hvis foreningen opløses?

Det bør altid stå i vedtægterne, hvordan en forening kan nedlægges, og hvem der i givet fald skal have de overskydende midler. Det er en god idé at få dette på plads, allerede når en forening dannes – også fordi en del offentlige støtteordninger kræver, at det fremgår af vedtægterne. Hvis det ikke står i vedtægterne, hvem midlerne skal tilfalde, er det op til generalforsamlingen at beslutte. Oftest vil det være mest hensigtsmæssigt og rimeligt at videregive eventuelle midler til lignende foreningsaktiviteter i nærområdet eller på landsplan.

Hvis foreningen er almennyttig og dermed har været skattefritaget i sin levetid, er det et krav, at eventuelle overskydende midler ved en lukning af foreningen, gives til et almennyttigt formål.

Tilbage til toppen.


Kan vores forening modtage skattefrie gaver fra medlemmer eller andre, der ønsker at støtte vores arbejde?

Ja, foreninger kan modtage skattefrie gaver og arv fra privatpersoner. Foreningen skal dog være godkendt hos Skat, hvis giveren skal have mulighed for at fratrække gaven på selvangivelsen.

Læs mere om reglerne og hvordan man bliver godkendt.

Tilbage til toppen.


Skal vores frivillige betale multimedieskat for computere og mobiltelefoner de har til rådighed derhjemme?

Nej, frivillige i foreninger er undtaget fra reglerne om multimedieskat, selv om de får telefon, computer eller lignende stillet til rådighed af foreningen. Frivillige i offentlige institutioner (der ikke er organiseret i en forening) er imidlertid ikke fritaget fra multimedieskatten.

Se mere om multimediebeskatning:

Tilbage til toppen.


 

 

blank.gif Faktaoplysninger

Fakta om frivilligt arbejde

Vi har oprette en side, hvor vi præsentere dele af den forskningsbaserede viden som er tilgængelig om den frivillige sektor.

Under Fakta finder du en række sider om blandt andet karakteristika ved frivillige og frivillige organisationer, du kan se definitioner på frivilligt arbejde og frivillig organisation og læse en kort gennemgang af den frivillige sektors historiske udvikling.

red_telephone.jpg

Har du et spørgsmål?

Har du selv et spørgsmål om frivilligt arbejde eller foreningsarbejde, er du velkommen til at skrive til vores rådgivning.

Du er også velkommen til at ringe til os på telefon: 66 14 60 61.

Vores rådgivningstelefon er åben mandag - torsdag fra 9-15 og fredag fra 9-14.

   
Powered by Webnodes CMS and Filecamp